Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438060 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Katy Vu

 Katy Vu - ID: 1438060
 Name:  Katy Vu
 IP & Posted by:  116.106.33.142 on July 17, 2018 at 9:08am
 Updated by:  January 5, 2020 at 4:29pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành phố HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình muốn làm quen thêm nhiều bạn và trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm trong mỗi câu chuyện của mỗi người .
 I Am:  Mình là người khá trầm tính lúc đầu tiếp xúc ,nhưng khi thân rồi thì mình dễ nói chuyện hơn và thích lắng nghe người khác.
 Looking For:  Bạn nào có thiện ý tốt và đặc biệt là nếu bạn là người nước ngòai thì mình có thêm cơ hội học hỏi thêm về Tiếng Anh ^^ . Còn người lại thì bạn tốt với mình ,mình tốt lại là ok nè.

Back | Send Email to Katy Vu (ID: 1438060)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.