Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436352 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kieu Kieu
 Kieu Kieu - ID: 1436352
 Name:  Kieu Kieu
 IP & Posted by:  171.253.221.223 on June 27, 2018 at 12:11am
 Updated by:  February 23, 2020 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  giúp đỡ người nghèo,mua xe mở công ty
 Free Time:  lướt facebook,đi bộ công viên
 I Am:  chung thủy,hòa đồng
 Looking For:  hòa đồng,kính trên nhường dưới

Back | Send Email to Kieu Kieu (ID: 1436352)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.