Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431676 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to THAOLUU
 THAOLUU - ID: 1431676
 Name:  THAOLUU
 IP & Posted by:  27.79.107.92 on April 17, 2018 at 5:26am
 Updated by:  October 14, 2019 at 8:51pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  da lat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tim bạn lâu dài .
 Free Time:  đọc báo , nghe nhạc xem phim, du lịch , chăm sóc nhà cửa thich hoat dong ...
 I Am:  hòa đồng, vui vẻ ít nói hay giúp mọi người..{ thithaoluu@gmail,com}
 Looking For:  môt người bạn có thể hiểu và cùng nắm tay đi hết cuộc đời luôn vui vẻ và thấu hiểu.

Back | Send Email to THAOLUU (ID: 1431676)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.