Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuy

 Thuy - ID: 1430652
 Name:  Thuy
 IP & Posted by:  14.186.202.30 on April 1, 2018 at 7:37am
 Updated by:  February 27, 2020 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  vui vẻ, hạnh phúc.
 Free Time:  Dạo quanh sài gòn
 I Am:  Chân thành và yêu thương
 Looking For:  Giống mình ấy, chân thành và yêu thương.

Back | Send Email to Thuy (ID: 1430652)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.