Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Huệ

 Lê Huệ - ID: 1427967
 Name:  Lê Huệ
 IP & Posted by:  171.250.39.166 on February 21, 2018 at 12:23am
 Updated by:  February 21, 2018 at 8:30pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm hiểu và tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Là người hoà nhã, thật thà. Nấu ăn giỏi, siêng năng. Hoà đồng và yêu đời
 Looking For:  Nam lớn tuổi. An ủi, giúo đỡ nhau về già

Back | Send Email to Lê Huệ (ID: 1427967)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.