Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1423233 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh

 Thanh - ID: 1423233
 Name:  Thanh
 IP & Posted by:  14.186.85.4 on December 9, 2017 at 9:17pm
 Updated by:  December 10, 2017 at 8:31pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm Bạn
 Free Time:  Xem Ti Vi
 I Am:   Vui vẻ . Sống trung thực ghé sự giả dối
 Looking For:  Tôi tìm bạn nam đả li dị hoặc độc thân . Thích hợp ơ lứa tuổi của tôi . Những bạn nhỏ tuổi hơn . xin đừng làm phiền . Liên Lạc . 0 tảm 8 sáu bốn hai .53 bảy sáu . Bạn nào có ý làm bạn . Xin vui lòng gọi từ 7 .00 pm Cám ơn rất nhiều

Back | Send Email to Thanh (ID: 1423233)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.