Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em nè anh yêu
 Em nè anh yêu - ID: 1414939
 Name:  Em nè anh yêu
 IP & Posted by:  221.121.29.158 on August 26, 2017 at 6:52pm
 Updated by:  February 9, 2020 at 8:21pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh,
 State/Province:  California
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  PG
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trai
 Free Time:  Đọc sách, đi du lịch, mua sắm
 I Am:  Hiền, lịch sự, ít nói
 Looking For:  Có thể chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống, thích du lịch, khỏe mạnh và chiều được em

Back | Send Email to Em nè anh yêu (ID: 1414939)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.