Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414903 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Hà
 Mai Hà - ID: 1414903
 Name:  Mai Hà
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on August 26, 2017 at 5:02am
 Updated by:  December 14, 2019 at 4:52pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà rịa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và tìm hiểu
 Free Time:  Do anything
 I Am:  I am a normal girl
 Looking For:  Tôi cần một người chu đáo. Biét cách sống và có thể giúp gia đình của tôii

Back | Send Email to Mai Hà (ID: 1414903)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.