Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411242 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to THANH TÂM

 THANH TÂM - ID: 1411242
 Name:  THANH TÂM
 IP & Posted by:  1.53.216.175 on July 14, 2017 at 11:59pm
 Updated by:  February 8, 2020 at 4:01pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ST : Tìm được bạn có thể trao đổi, chia sẽ. (meet someone understanding and compatible) LT : xây dựng mái ấm với người phù hợp (marriage with my right man)
 Free Time:  đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc nhạc không lời, xem phim, chụp hình, hành thiền, làm bánh ( I like reading, listening to soft and classical music, watching movies, meditation, photograph and making cookies)
 I Am:   Tôi là người chân thành, hiểu biết,tinh tế, trung thực, nữ tính, có trách nhiệm, vị tha, bíêt quan tâm và lắng nghe. Là người có tâm đạo. Xem trọng những giá trị gia đình. Lãng mạn nhưng nghiêm túc. Dịu dàng nhưng thẳng thắn. Độc lập nhưng cũng cần một bờ vai. Biết thưởng thức âm nhạc và nghệ thuật nói chung. Biết cảm nhận và hạnh phúc với những điều rất bình dị trong cuộc sống (I'm kind of sincere, understanding, sophisticated, honest, feminine, responsible, tolerant, caring and listening. A person who is more spiritual. Appreciate the family values. Romantic but serious. Gentle but straightforward. Independence but also needs a shoulder. Enjoy music and art in general. Have a sense and be happy with the very simple things in life. Well, i'm not good in English and now studying :-).
 Looking For:  Xin chào ! Sẽ thật may mắn nếu chúng ta gặp được một nguời bạn tốt trong cuộc đời này. Tôi nghĩ là mỗi người trong chúng ta dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu ... nhưng đôi khi có một khỏanh khắc nào đó trong cuộc đời chúng ta cần biết bao một người nào đó có thể lắng nghe và giúp mình trút bỏ được những nỗi niềm, có thể cảm thông, chia sẻ và động viên mình... Với tôi, sự chân thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để duy trì một mối quan hệ. Để là bạn đời của nhau, không nhất thiết phải giống nhau tất cả mọi tính cách... Sẽ thật may mắn nếu chúng ta có thể hòa hợp về những điểm cơ bản là tình người, sự hiểu biết, yêu thương thật lòng, sống có trách nhiệm, trung thực, bản lãnh và rộng lượng,trầm tĩnh, bíêt chấp nhận nhưng sống có mục tiêu, không ngại ngùng chia sẻ một bờ vai - một vòng tay - nụ cười và ánh mắt chan chứa yêu thương... Bạn có nghĩ rằng một chút lãng mạn, tinh tế và óc khôi hài sẽ giúp cuộc sống thăng hoa ? :-) (Hello! It will be lucky if we meet a good friend in this life. I think though we may be strong, tough ... but sometimes there is a moment in our lives that we need so much someone who can listen to our sharing or just sit beside with sympathy or giving a warm hug... To me, sincerity, understanding and mutual respect are the basis for maintaining a relationship. To be a partner of each other, it’s not necessarily to have the same personality ... It will be fortunate if we can harmonize, the basic point is the human, understanding, true love, Live responsibly, honestly, tolerant and generous, calm, accepting but living purposefully, not shy about sharing a shoulder - a hold hand - smile and loving eyes. Do you think that a little romance, sophistication and humor will help life flourish? :-)

Back | Send Email to THANH TÂM (ID: 1411242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.