Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410451 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tien

 Tien - ID: 1410451
 Name:  Tien
 IP & Posted by:  123.20.1.205 on July 5, 2017 at 11:45pm
 Updated by:  July 21, 2017 at 2:52pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long an
 Zip:  01262163901
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đi lam
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim người yêu , bay giờ mới vừa bị mất điện thoại có gì bạn gửi mail mình nha , có số phone 01262163901 camtien.camtien17cam@yahoo.com
 Free Time:  Nấu ăn , mọi thắc mắt xin liên hệ số, phone 01262163901
 I Am:  Hien, hoạt bác ,lanh lợi , không đẹp đừng chê, nguoi xấu y như hinh trên ,
 Looking For:  không phân biệt tuổi tác

Back | Send Email to Tien (ID: 1410451)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.