Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409371 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to linh
 linh - ID: 1409371
 Name:  linh
 IP & Posted by:  171.250.40.246 on June 22, 2017 at 5:30am
 Updated by:  November 19, 2019 at 3:49pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien kiem hang
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một người bạn đời thật lòng
 Free Time:  xem phim , coi tin tuc
 I Am:  tôi thích sống chân thật , không thích giã dối
 Looking For:  tim anh thật lòng , lâu dài đến hôn nhân .xin lỗi em chỉ trả lời thư có hình và người thật

Back | Send Email to linh (ID: 1409371)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.