Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401843 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyên Bùi
 Nguyên Bùi - ID: 1401843
 Name:  Nguyên Bùi
 IP & Posted by:  14.176.145.179 on March 24, 2017 at 7:49pm
 Updated by:  September 1, 2017 at 1:16am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lo làm kiếm tiền và học hỏi thêm kiến thức để xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn.
 Free Time:  Mình thường đọc tin tức, cafe hoặc chơi guitar.
 I Am:  Trầm tính, lắng nghe và có thể chia sẻ với bất cứ ai.
 Looking For:  Người có thể hiểu và thông cảm với mình. Có thể cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Back | Send Email to Nguyên Bùi (ID: 1401843)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.