Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400785 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bửu Trương

 Bửu Trương - ID: 1400785
 Name:  Bửu Trương
 IP & Posted by:  75.131.192.4 on March 12, 2017 at 9:12pm
 Updated by:  November 27, 2018 at 11:48pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vn
 State/Province:  Georgia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đọc báo, may áo, trồng cây
 I Am:  Vui vẻ, dễ chịu, thích du lịch, đi khắp nơi khám phá cái mới
 Looking For:  Hiền lành, hoà đồng, yêu thương gia đình

Back | Send Email to Bửu Trương (ID: 1400785)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.