Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394370 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoctran44

 Ngoctran44 - ID: 1394370
 Name:  Ngoctran44
 IP & Posted by:  113.161.85.193 on December 20, 2016 at 9:48pm
 Updated by:  January 15, 2020 at 4:36am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ban lau dai
 Free Time:  Tôi thường lên YouTube Để Học hỏi thêm về make up hiện tại tôi còn muốn học thêm nhiều nghề nhưng do hoàn cảnh chưa thực hiện được. Tôi thích xen ca nhạc va hài để cuộc sống không buồn và lạc hậu
 I Am:  Chan thật hoa dong hoạt batTôi sống sâu sắc về tình cảm noi tâm yêu gia đinh. Toi rất thích học hỏi để nấu ăn cho gia đình mỗi khi nhà có đám.
 Looking For:   Tuổi từ 40 trở lên. Tôi thích đàn ông quân tử luôn quyết đoán đặt gia đình lên tất cả sống tình cảm. Kinh doanh tốt để phụ tôi lo cho cha mẹ già Và lo gia đình bé nhỏ của tôi số điện thoại không chin không chin hai bay bay khong bon chin xin cam ơn

Back | Send Email to Ngoctran44 (ID: 1394370)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.