Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370889 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đình Nguyên
 Đình Nguyên - ID: 1370889
 Name:  Đình Nguyên
 IP & Posted by:  210.245.40.26 on April 2, 2016 at 1:46am
 Updated by:  February 5, 2020 at 11:49am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái đi đến hôn nhân
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc,...
 I Am:   Vui vẻ,cởi mở,hòa đồng cái quan trọng rất thành thật.và khá nghiêm túc trong vấn đề tình cảm
 Looking For:  Chân thành và cùng chí hướng.

Back | Send Email to Đình Nguyên (ID: 1370889)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.