Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1354013 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Ngọc
  Lê Ngọc - ID: 1354013
 Name:   Lê Ngọc
 IP & Posted by:  113.161.71.26 on October 10, 2015 at 8:01am
 Updated by:  April 4, 2019 at 10:36pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  KIinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn trai lớn tuổi,sống biết quan tâm và nương tựa vào nhau
 Free Time:   Đi du lịch,đọc sách,Tập thể dục,và làm những gì mình yêu thích
 I Am:   Tình cởi mở,biết quan tâm đến mọi người luôn lắng nghe và tự hoàn thiện bản thân
 Looking For:   Một người bạn trai tốt cho riêng mình.hãy thư về hcttng312@yahoo.com

Back | Send Email to Lê Ngọc (ID: 1354013)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.