Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351264 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ái Khanh...

 Ái Khanh... - ID: 1351264
 Name:  Ái Khanh...
 IP & Posted by:  115.76.208.106 on September 15, 2015 at 8:29pm
 Updated by:  June 27, 2017 at 8:09pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cnv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 Trái Tim Chân Thành...
 Free Time:  Xem phim.don dep nha cua.đi chùa lễ Phật hay nấu một món ngon nào đó..và thưởng thức.,
 I Am:  Có thể tôi nghèo về Tiền và Sắc nhưng tôi ko thiếu 2 chữ Tâm và Tình. Vì Đơn giản mình chỉ là người Phụ nữ của Gia đình... Có duyên bạn sẻ hiểu nhiều hơn nhé.!
 Looking For:  Nữa Trái tim Chân Thành... đang thất lạc đâu đó (?_?)....

Back | Send Email to Ái Khanh... (ID: 1351264)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.