Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1333770 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguoivecuoipho
 nguoivecuoipho - ID: 1333770
 Name:  nguoivecuoipho
 IP & Posted by:  113.161.96.132 on April 16, 2015 at 8:09pm
 Updated by:  October 6, 2020 at 12:22pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Marketing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  mong gặp một người có cùng chung sở thích
 Free Time:  nghe nhạc , xem phim thích những giòng nhạc , Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên , Vũ Thành An .
 I Am:  là người vui vẻ hòa đồng , yêu thơ ca, thich hat karaoke , và thích du lich do day .
 Looking For:  một người đồng cảm ,chung tình , có lòng nhân hậu vị tha , và Very gentleman, i meo cuoiphonguoive a còng da hu chấm com

Back | Send Email to nguoivecuoipho (ID: 1333770)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.