Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1304162 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang
 Hoang - ID: 1304162
 Name:  Hoang
 IP & Posted by:  118.71.82.123 on September 12, 2014 at 4:35pm
 Updated by:  September 12, 2014 at 8:01pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:  Sinh ngày 5/1/1975. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân. Hiện nay đang làm việc tại một cơ quan nhà nước
 Looking For:  Bạn gái chân thành, nghiêm túc

Back | Send Email to Hoang (ID: 1304162)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.