Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1279349 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyenduyen555
 nguyenduyen555 - ID: 1279349
 Name:  nguyenduyen555
 IP & Posted by:  221.133.24.22 on April 20, 2014 at 11:16pm
 Updated by:  January 13, 2015 at 12:53am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sài gòn
 State/Province:  California
 Zip:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  đã nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi muốn tìm bạn nam từ 58 tuổi trở lên .nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhac .xem phim .đi bộ ...
 I Am:  Trung thuc .vui vẽ .lịch thiệp
 Looking For:  Hiền.trung thực.đạo đức tốt có ý muốn kết hôn

Back | Send Email to nguyenduyen555 (ID: 1279349)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.