Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1259490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan nhu

 Lan nhu - ID: 1259490
 Name:  Lan nhu
 IP & Posted by:  123.21.106.182 on December 30, 2013 at 4:42am
 Updated by:  March 24, 2020 at 6:51am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 State/Province:  Maine
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Luom boc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban....chi mong co gap phai duyên phai no ...0 biet phân biet tuôi tac...
 Free Time:  Nghe nhac đi caphe,.nau an cham soc y thich đông vât. thuong nhat ki ki...
 I Am:  Binh thuong , vui tin,va Biet phân biêt phai trai...
 Looking For:  tim ban ....đôc thân , nhi nhanh ..,, nghiêm tuc voi tinh cam ... cung nhau đi chung đoan đuong phia truoc du vui hay buôn đo la hp nhat neu co the nc truoc voi 0chin8hai5bonbachin7hai

Back | Send Email to Lan nhu (ID: 1259490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.