Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1235576 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vũ Thanh

 Vũ Thanh - ID: 1235576
 Name:  Vũ Thanh
 IP & Posted by:  123.30.165.61 on August 23, 2013 at 9:20am
 Updated by:  June 11, 2020 at 5:02pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Sống chân thật,thẳng thắn luôn vui vẻ và cảm thông. Phương châm cuộc sống của tôi là : làm điều mình thích - thích điều mình làm
 Looking For:  Với tôi ấn tượng đầu tiên là điều quyết đinh,qua hình ảnh và vài từ không thể nói lên điều gì ,cái gì cũng cần time -> chân thành ,chân thành ,khiêm tốn

Back | Send Email to Vũ Thanh (ID: 1235576)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.