Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1184102 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phan Khánh

 Phan Khánh - ID: 1184102
 Name:  Phan Khánh
 IP & Posted by:  123.20.51.213 on December 26, 2012 at 8:20am
 Updated by:  May 18, 2019 at 4:27pm
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  ĐH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người tri kỷ
 Free Time:  nghe nhạc, đọc sách, bơi lội
 I Am:  vui vẻ, tình cảm
 Looking For:  nghiêm túc, chân thành

Back | Send Email to Phan Khánh (ID: 1184102)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.