Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1175201 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to D0aH0aH0ng
 D0aH0aH0ng - ID: 1175201
 Name:  D0aH0aH0ng
 IP & Posted by:  78.149.93.250 on November 14, 2012 at 3:53pm
 Updated by:  February 25, 2020 at 8:52pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  JD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đồng xanh là chốn đây thiên đàng cỏ cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây đây những giòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều
 Free Time:  Đồng xanh giờ vắng tênh dưới trời lãng quên còn đâu bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng êm đâu những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây đâu những giòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi
 I Am:  Một thời để quên hay một thời để nhớ Chuyện xưa tích "Ngàn lẻ một đêm"
 Looking For:  Ai còn nhớ tới nickname này không ta???

Back | Send Email to D0aH0aH0ng (ID: 1175201)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.