Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1110731 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Be-My-Wife

 Be-My-Wife - ID: 1110731
 Name:  Be-My-Wife
 IP & Posted by:  108.197.150.146 on February 24, 2012 at 10:37pm
 Updated by:  February 14, 2019 at 1:10am
 Gender:  Male
 Age:  58
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Service
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người phụ nữ để cùng tôi sống đến hết đời, trong yêu thương và hạnh phúc.
 Free Time:  Thích online để nghe nhạc, xem phim, xem thể thao, sau khi đi làm về.
 I Am:  Một người đàn ông của gia đình.
 Looking For:  Người phụ nữ hiện đang sinh sống ở nước MỸ (Hoa Kỳ). Xin cám ơn đã đọc profile của tôi !!!

Back | Send Email to Be-My-Wife (ID: 1110731)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.