Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1026953 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to truong phan

 truong phan - ID: 1026953
 Name:  truong phan
 IP & Posted by:  123.28.87.86 on April 21, 2011 at 1:53am
 Updated by:  February 15, 2016 at 7:18pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  LUẬT SƯ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người đàn ông, 1/2 của mình ...hihì
 Free Time:  Tưới cây, đọc sách báo, đi bộ, ngồi 1 mình nghĩ chuyện đã qua trong cuộc sống...1 mình nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN, VŨ THÀNH AN, NGÔ THỤY MIÊN ....
 I Am:  Là người cô đơn, đơn độc trong cuộc sống.... muốn có bạn để chia sẻ buồn vui.
 Looking For:  Người chân thành, biết tôn trọng phụ nữ, sống thủy chung, và có cùng sở thích với mình. Miễn trả lời Hồ sơ không hình.

Back | Send Email to truong phan (ID: 1026953)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.